• 4 de Novembre de 2014
Premi Concurs de Cambra Higini Anglès