barraMompou

 

JURAT  I VEREDICTE  

El jurat del 37è. Concurs de joves compositors Premi Internacional Frederic Mompou, de Joventuts Musicals de Barcelona, format pels senyors Antonio Ballestín, Carles Guinovart, Víctor Estapé, Jesús Rodríguez Picó i Jesús Rueda, assistit per en Miquel M. Badal que actua com a secretari del concurs, analitzades i valorades les 23 obres presentades en termini acorden per unanimitat  atorgar el Premi Internacional Frederic Mompou a l’obra Six Specious Pieces del compositor espanyol Marc Vidal Badia, presentada sota el pseudònim “Basal Ganglia”

També, i com a reflex de la qualitat de les obres presentades, s’ha decidit atorgar dues mencions honorífiques a les obres Aventure Corporelle, del compositor alemany Ansgar Beste, i a Collide-oscope III del compositor nord-americà Anthony Green.

 Barcelona, 28 de setembre de 2016

JURADO Y VEREDICTO

El jurado del 37º Concurso de jóvenes compositores Premio Internacional Frederic Mompou,  de Joventuts Musicals de Barcelona, formado por los señores Antonio Ballestín, Carles Guinovart,Víctor Estapé, Jesús Rodríguez Picó y Jesús Rueda asistido por Miquel M. Badal que actúa como secretario del concurso, analizadas y valoradas las 23 obras presentadas en término acuerdan  por unanimidad otorgar el Premio Internacional Frederic Mompou a la obra Six Specious Pieces del compositor español Marc Vidal Badia, presentada bajo el pseudónimo “Basal Ganglia”.

También y como reflejo de la calidad de las obras presentadas se decide otorgar dos menciones honoríficas a las obras  Aventure Corporelle, del compositor alemán Ansgar Beste, y a Collide-oscope III del compositor norteamericano Anthony Green.

 Barcelona, 28 de septiembre del 2016.

  

JURY AND VEREDICT

The jury of the 36th Young composer competition for the Frederic Mompou International Award, organized by Joventuts Musicals de Barcelona, met. The panel of judges was made up of Antonio Ballestín, Carles Guinovart, Víctor Estapé, Jesús Rodríguez Picó and Jesús Rueda and assisted by Miquel M. Badal in his position as secretary of the jury. Once the 23 pieces in competition were analysed, the jury decided by majority to grant the Frederic Mompou International Award to the score Six Specious Pieces written by Spanish composer Marc Vidal Badia, presented under the pseudonym “Basal Ganglia”.

Furthermore, as a reflection of the quality of their works, two honourable mention awards were granted. One to German composer Ansgar Beste for his score Aventure Corporelle, and the other to North American composer Anthony Green for his score Collide-oscope III.     

 Barcelona, September 28, 2016