JURAT  I VEREDICTE  

El jurat del 40è. Concurs de joves compositors Premi Internacional Frederic Mompou, de Joventuts Musicals de Barcelona, format pels senyors Emili Brugalla, Josep Maria Guix, Ernest Martínez Izquierdo, Jesús Rueda i Marc Vidal, assistit per en Miquel M. Badal que actua com a secretari del concurs, analitzades i valorades les 19 obres presentades, acorden per unanimitat  atorgar el Premi Internacional Frederic Mompou a l’obra Moving Speeds, del compositor txec Otto Wanke presentada sota el pseudònim 2112.

També, i com a reflex de la qualitat de les obres presentades, s’ha decidit atorgar una menció honorífica a l’obra Paradox del compositor espanyol Pau Riedweg presentada sota el pseudònim Valak.

Barcelona, 25 d’octubre de 2019            

 

JURADO Y VEREDICTO

El jurado del 40º Concurso de jóvenes compositores Premio Internacional Frederic Mompou, de Joventuts Musicals de Barcelona, formado por los señores Emili Brugalla, Josep Maria Guix, Ernest Martínez Izquierdo, Jesús Rueda y Marc Vidal, asistido por Miquel M. Badal que actúa como secretario del concurso, analizadas y valoradas las 19 obras presentades, acuerdan  por unanimidad otorgar el Premio Internacional Frederic Mompou a la obra  Moving Speeds del compositor checo Otto Wanke, presentada bajo el  pseudonimo 2112.

También, y como reflejo de la calidad de las obras presentadas, se ha decidido otorgar una mención honorífica, a la obra Paradox, del compositor español Pau Riedweg presentada bajo el pseudonimo Valak.

Barcelona, 25 de octubre de 2019.

 

JURY AND VEREDICT

The jury of the 40th Young composer competition for the Frederic Mompou International Award, organized by Joventuts Musicals de Barcelona, met. The panel of judges was made up of Emili Brugalla, Josep Maria Guix, Ernest Martínez Izquierdo, Jesús Rueda and Marc Vidal, and assisted by Miquel M. Badal in his position as secretary of the jury. Once the 19 pieces in competition were analysed and the opportune voting took place, the jury decided by majority to grant the following awards: the Frederic Mompou International Award went to the piece Moving Speeds written by Czech composer Otto Wanke, presented under the pseudonym 2112.

Furthermore, as a reflection of the quality of its work, an honourable mention award was granted to Spanish composer Pau Riedweg for his score Paradox and presented under the pseudonym Valak.

Barcelona, October 25, 2019