PERSONES FÍSIQUES:
Soci numerari: Quota anual de 80 euros
Fins a 25 anys: 30 euros
Soci protector: Quota anual de 150 euros.

EMPRESES:
Soci promotor: Aportació anual de 500 euros, que es destinen a l’organització dels diversos programes de JMB.
Contrapartida: constar, com a soci promotor, a tota la publicitat dels actes que organitza JMB.

Soci col.laborador: Aportació anual de 1.000 euros, que es destinen a l’organització dels diversos programes de JMB.
Contrapartida: constar, com a soci col•laborador, a tota la publicitat actes que organitza JMB. Descomptes per als treballadors de l’empresa a tots els concerts organitzats per JMB.

Patrocinador: Aportació anual mínima de 3.000 euros, que es destinaran a finançar programes concrets. En funció de l’import es pot arribar a donar el nom de l’empresa a un programa concret (p.e.:Concurs de Joves Compositors Premi Internacional Frederic Mompou; patrocinador: Empresa XYZ).
Contrapartida: constar, com a patrocinador, a tots els programes dels actes que organitza JMB. Entrades a tots els concerts organitzats per JMB, i possibilitat de gaudir dels descomptes que tenen els socis de JMB per als altres concerts, per als treballadors de l’empresa. Si es dóna nom a un programa, referència sempre al patrocinador quan es parli del mateix.
Patrocinador oficial: Aportació anual mínima de 5.000 euros, que es destinaran al finançament global dels programes de JMB.
Contrapartida: constar, com a patrocinador oficial, a tots els programes dels actes que organitza JMB i a tots els documents que s’emetin des de JMB. Entrades a tots els concerts organitzats per JMB, i possibilitat de gaudir dels descomptes que tenen els socis de JMB per als altres concerts, per als treballadors de l’empresa.
Equipaments culturals: Oferir descomptes i entrades gratuïtes als associats de JMB.
Contrapartida: Oferir també descomptes i entrades gratuïtes als concerts dels cicles que organitza JMB. Publicitat dels actes a la nostra pàgina web, al butlletí Joves & Clàssica i setmanalment al butlletí electrònic. Disposem d’una àmplia base de dades cultural.