• 4 de novembre de 2014
Premi Concurs de Cambra Higini Anglès