Marc Vidal Badia (Barcelona, 1984) comença els estudis musicals al Conservatori Josep Mª Ruera de Granollers, on actualment exerceix de professor d’harmonia, composició i piano. L’any 2010 obté el títol superior en direcció d’orquestra a l’Escola Superior de Música de Catalunya.
Posteriorment realitza els estudis de màster en Gestió i Direcció de Centres Educatius i el grau en Comunicació.
Tot i la seva especialització  i dedicació en l’àmbit de la gestió educativa i pedagogia musical, ha  mantingut paral·lelament una estreta relació  amb el món de la composició. És autor de diferents obres musicals i articles pedagògics.